II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego

Zapraszamy na II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 8 listopada 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Forum organizowane jest z inicjatywy Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych.

Tegoroczna edycja Forum dedykowana jest samorządowcom oraz przedsiębiorcom, którzy wykazują motywację do transformacji cyfrowej oraz chęć rozwoju w celu utrzymania konkurencyjności.

 

Tematyka Forum Cyfryzacji

Cyberbezpieczeństwo

e-Administracja

Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez systemy IT

Przemysł 4.0

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Finansowanie rozwiązań i innowacji

Inwestycje w sieci szerokopasmowe

Rozwój mediów cyfrowych

Forum Cyfryzacji 2017

II Forum Cyfryzacji odbędzie się 8 listopada 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Europejski Tydzień Innowacji

II Forum Cyfryzacji jest częścią Europejskiego Tygodnia Innowacji, czyli największego środkowo-europejskiego spotkaniaw tematach Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji. Europejski Tydzień Innowacji to 5-dniowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 6 – 10 listopada 2017 r.w LUBLINIE

Organizatorzy

Głównym organizatorem Forum jest Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” zrzeszające samorządy województwa lubelskiego w celu wsparcia i integracji JST oraz partnerów zagranicznych.

Program Forum Cyfryzacji

09:30 – 10:00 PERSPEKTYWY ROZWOJU GOSPODARKI CYFROWEJ – wykład inauguracyjny poprowadzi Piotr Pietrzak – Główny Technolog IBM Poland.


10:00 – 11:00 CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-ADMINISTRACJA

 • Jak zarządzać bezpieczeństwem systemów IT?
 • Jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy rozporządzenie GDPR/RODO?
 • Cyberzagrożenia: realność zagrożeń, skala potencjalnych skutków i zapobieganie.
 • Koszty i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Samorząd i biznes – partnerstwo z rozsądku.

11:15- 12:30 BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POPRZEZ SYSTEMY IT PRZEMYSŁ 4.0

 • Rola technologii ICT i cyfryzacji w nowoczesnej firmie. Gdzie jesteśmy?
 • Internet Rzeczy
 • Systemy analizy danych Biga-Data
 • Nowoczesne trendy w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
 • Zarządzanie informacją, wiedzą i wielkimi zbiorami danych.
 • Globalna sieć chmurowa: lokalne podejście do globalnej informatyki.
 • Gospodarka oparta na wiedzy?

panel równoległy

11:15- 12:30 WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY W PO POLSKA CYFROWA 

 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury w POPC – omówienie powielonych przebiegów – case study.
 • Omówienie wniosku o dofinansowanie.
 • Analiza opłacalności. Instrumenty finansowe POPC, a dotacje
 • Instrumenty Finansowe POPC.
 • Zmiana decyzji notyfikacyjnej SSPW

13:15 – 14:30 FINANSOWANIE ROZWIĄZAŃ IT I INNOWACJI 

 • Transfer technologii – kierunki i możliwości współpracy biznesu z nauką.
 • Czy aktualne formy są wystarczające? Jakie działania są potrzebne?
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw.
 • Projekty badawcze.
 • Projekty innowacyjne i inwestycyjne.

panel równoległy

13:15- 14:30 INWESTYCJE W SIECI SZEROKOPASMOWE 

 • Wykorzystanie Infrastruktury PGE przy inwestycjach telekomunikacyjnych.
 • Inwestycje w sieci szerokopasmowe, wykorzystanie pasa drogowego oraz innych alternatywnych rozwiązań.

14:30 – 16:00 ROZWÓJ MEDIÓW CYFROWYCH

 • Od gazety do mobile – sposoby na skuteczną komunikację.
 • Rewolucja wideo w mediach cyfrowych.
 • Multiscreen, czyli jak zmienia się świat wokół nas.
 • Media cyfrowe, a media społecznościowe – Google, Twitter, Facebook.
 • Jak skutecznie komunikować się w biznesie w dobie cyfryzacji mediów.
5

Paneli tematycznych

19

Prelegentów

300

Uczestników

Strefa Firm ICT

W ramach Forum Cyfryzacji powstanie strefa prezentacji firm ICT, która będzie umożliwiać uczestnikom nawiązanie współpracy i zapoznanie się z szeroką ofertą regionalnych reprezentantów firm informatycznych.

W dobie aktualnych zmian w obszarze upowszechnienia nowych rozwiązań technologicznych następuje szybkie tempo cyfrowej transformacji gospodarki.
Konieczne jest zatem podejmowanie tematu rozwoju cyfryzacji, poznawanie oczekiwań przedsiębiorców oraz aranżowanie współpracy administracji i biznesu w celu świadczenia nowych i efektywnych rozwiązań.

Prelegenci Forum Cyfryzacji

Piotr Pietrzak
Chief Technology Officer (CTO) IBM Poland & Baltics
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. nadzw. UMCS
Dziekan, Kierownik Zakładu Ekonomii
dr inż. Tomasz Rymarczyk
Dyrektor, Centrum Badawczo-Rozwojowe Netrix S.A., Pełnomocnik Dziekana Wydziału TiI WSEI ds. kierunku Informatyka
Krzysztof Kniszner
Prezes Zarządu Unima 2000
Łukasz Kułacz
Prezes Zarządu Apius Technologies SA
Andrzej Tymecki
Właściciel ABST Sp. zo.o
Robert Bieg
Wiceprezes Mebel Bos
dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. Politechniki Lubelskiej
Dyrektor Instytutu Informatyki
dr hab.Jan Chadam, prof. nadzw.UMCS
Kierownik Laboratorium Praktyki Biznesu, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Marceli Niezgoda
Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości
Marcin Czyżak
Dyrektor Departamentu Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Adam Dyszkiewicz
Senior Business Development Manager - Servers & Storage Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.
Wacław Wykrytowicz
Prezes Agencji Truly
Mariusz Deckert
Prezes Zarządu Radio Lublin
prof. dr hab. Iwona Hoffman
Dziekan Wydziału Politologii UMCS oraz Kierownik Zakładu Dziennikarstwa
Dariusz Kotlarz
Prezes Kuriera Lubelskiego
Piotr Nowak
Dziennikarz, Kurier Lubelski
Joanna Antczak
Naczelnik Wydziału Geoprzetwarzania Danych, Departament Strategii i Analiz Rynku Telekomunikacyjnego, Urząd Komunikacji Elektronicznej
Eliza Pogorzelska
Dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
Mateusz Golański
Główny specjalista, Wydział Zarządzania i Ewaluacji, Departament Rozwoju Cyfrowego, Ministerstwo Rozwoju
Aleksandra Podobińska-Durka
Dyrektor Działu Funduszy Unii Europejskiej i Programów Publicznych, Alior Bank
Michał Kober
Naczelnik Wydziału Koordynacji Wsparcia Programów, Departament Programów Ponadregionalnych, Ministerstwo Rozwoju
Grzegorz Mirosław
Dyrektor Departamentu Sieci, PGE Dystrybucja
dr inż. Konrad Gromaszek
Adiunkt w Katedrze Elektroniki, Politechnika Lubelska
Łukasz Gołąbek
Wiceprezes Netrix Group
Zarejestruj się już dziś na II Forum Cyfryzacji!

Partnerzy Forum Cyfryzacji

Partnerami wydarzenia są instytucje i firmy działające w branży IT.