II Forum Cyfryzacji

Zapraszamy na II Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego, które odbędzie się 8 listopada 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Forum organizowane jest z inicjatywy Stowarzyszenia Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej Dom Europy w ramach Europejskiego Tygodnia Innowacji. Partnerem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Inkubator Technologii Informatycznych.

Tegoroczna edycja Forum dedykowana jest samorządowcom oraz przedsiębiorcom, którzy wykazują motywację do transformacji cyfrowej oraz chęć rozwoju w celu utrzymania konkurencyjności.

 

Tematyka Forum Cyfryzacji:
Cyberbezpieczeństwo

e-Administracja

Internet rzeczy

Systemy analiz danych

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Finansowanie rozwiązań i innowacji

Urząd Komunikacji Elektronicznej

Rozwój mediów cyfrowych

Forum Cyfryzacji 2017

II Forum Cyfryzacji odbędzie się w terminie 8 listopada 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym.

Europejski Tydzień Innowacji

II Forum Cyfryzacji jest częścią Europejskiego Tygodnia Innowacji, czyli największego środkowo-europejskiego spotkaniaw tematach Innowacji i Inteligentnych Specjalizacji. Europejski Tydzień Innowacji to 5-dniowe wydarzenie, które odbędzie się w dniach 6 – 10 listopada 2017 r.w LUBLINIE

Organizatorzy

Głównym organizatorem Forum jest Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” zrzeszające samorządy województwa lubelskiego w celu wsparcia i integracji JST oraz partnerów zagranicznych.

Program Forum Cyfryzacji

09:30 – 10:00 PERSPEKTYWY ROZWOJU GOSPODARKI CYFROWEJ – wykład inauguracyjny


10:00 – 11:00 CYBERBEZPIECZEŃSTWO I E-ADMINISTRACJA

 • Jak zarządzać bezpieczeństwem systemów IT?
 • Jakie zmiany wprowadza i kogo dotyczy rozporządzenie GDPR/RODO?
 • Cyberzagrożenia: realność zagrożeń, skala potencjalnych skutków i zapobieganie.
 • Koszty i narzędzia zapewnienia bezpieczeństwa.
 • Samorząd i biznes – partnerstwo z rozsądku.
 • ormacyjne i informatyzacja urzędów.

11:15- 12:30 BUDOWANIE PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ POPRZEZ SYSTEMY IT PRZEMYSŁ 4.0

 • Rola technologii ICT i cyfryzacji w nowoczesnej firmie. Gdzie jesteśmy?
 • Internet Rzeczy
 • Systemy analizy danych Biga-Data
 • Nowoczesne trendy w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
 • Zarządzanie informacją, wiedzą i wielkimi zbiorami danych.
 • Globalna sieć chmurowa: lokalne podejście do globalnej informatyki.
 • Gospodarka oparta na wiedzy?

panel równoległy

11:15- 12:30 WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY W PO POLSKA CYFROWA 

 • Wykorzystanie istniejącej infrastruktury w POPC – omówienie powielonych przebiegów – case study.
 • Omówienie wniosku o dofinansowanie.
 • Analiza opłacalności. Instrumenty finansowe POPC, a dotacje
 • Instrumenty Finansowe POPC.
 • Zmiana decyzji notyfikacyjnej SSPW

13:15- 14:30 Finansowanie rozwiązań IT i innowacji


Sala S2 – Współpraca nauki z biznesem

 • Kierunki i możliwości współpracy biznesu z nauką (Inkubatory i Parki Technologiczne, Uczelnie, Instytuty Badawcze).
 • Czy aktualne formy są wystarczające? Jakie działania są potrzebne?
 • Oblicza innowacyjności – znaczenie obszaru badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Jak sfinansować, jak to sprzedać – innowacje na rynku.
 • Udane przykłady współpracy nauka-biznes – studium przypadku.
 • Bon na innowacje (LAWP + PARP).
 • Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw (PARP).
 • Projekty badawcze (LAWP + NCBR).
 • Projekty innowacyjne, inwestycyjne (LAWP + PARP).
 • Horizon 2020 – SME Instrument

Sala S7 – Urząd Komunikacji Elektronicznej

14:30- 16:00 Rozwój mediów cyfrowych 


x

Panele tematyczne

x

Prelegentów

x

Przedstawicieli firm ICT

Strefa Firm ICT

W ramach Forum Cyfryzacji powstanie strefa prezentacji firm ICT, która będzie umożliwiać uczestnikom nawiązanie współpracy i zapoznanie się z szeroką ofertą regionalnych reprezentantów firm informatycznych.

Forum Cyfryzacji Województwa Lubelskiego jest odpowiedzią na aktualne potrzeby związane z rozwojem cyfryzacji i wprowadzaniem nowych rozwiązań technologicznych w samorządach i przedsiębiorstwach.

Prelegenci

avatar

Opis

Prelegent 1

Stanowisko
avatar

Opis

Prelegent 1

Stanowisko
avatar

Opis

Prelegent 1

Stanowisko
avatar

Opis

Prelegent 1

Stanowisko

Partnerzy Forum

Partnerami wydarzenia są instytucje i firmy działające w branży IT.

Kontakt

Organizatorem wydarzenia jest Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”

O nas

Celem działalności Stowarzyszenia jest inspirowanie, wspomaganie i koordynacja samorządów województwa lubelskiego w zakresie ich współpracy zagranicznej oraz budowania sprawnej i nowoczesnej administracji przyjaznej dla obywatela.

Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej ``Dom Europy``

ul. Marii Curie Skłodowskiej 32/920-029 Lublin

tel. 508-194-662

domeuropy@lubelskie.pl
domeuropy.lubelskie.pl