Anna Pawlak

Category
Panel I

Anna Pawlak

Dyrektor Departamentu Cyfryzacji
Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na  kierunku prawo. W 2001 roku rozpoczęła pracę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,  w latach 2005 ? 2012 pełniła funkcję kierownika Oddziału Zamówień Publicznych w Departamencie Organizacyjno – Prawnym, w lipcu 2012 r objęła stanowisko za-cy dyrektora Departamentu Gospodarki i Innowacji pełniąc jednocześnie funkcję kierownika projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej  Województwa Lubelskiego. Od stycznia 2016 roku dyrektor Departamentu Cyfryzacji UMWL w Lublinie w ramach którego odpowiedzialna jest, między innymi, za utrzymanie rezultatów trzech projektów informatycznych jak również za działania w zakresie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Lubelskim.