Artur Habza

Category
Panel I

Artur Habza

Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

 

 

Od 2.01.2014 r. dyrektor Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL w Lublinie, wcześniej z-ca dyrektora Departamentu Promocji. Ukończył Zarządzanie i Inżynierię Produkcji SGGW w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu administrowania funduszami UE na SGH. Tematyką gospodarki oraz wspieraniem przedsiębiorczości zajmuje się od 2007 roku. Pracował m.in. w Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, gdzie zajmował się oceną projektów w ramach I i II Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, skierowanych na wsparcie przedsiębiorczości. Zajmował się również doradztwem biznesowym. Był bezpośrednio odpowiedzialny za opracowanie, a obecnie koordynację projektu kluczowego ?Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego?.