Krzysztof Hetman

Category
Otwierający Panel

Krzysztof Hetman

Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Krzysztof Hetman jest absolwentem Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2002 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Pracę zawodową rozpoczął w 1999 roku w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Od lipca 2002 r. do sierpnia 2005 r. pracował jako zastępca dyrektora, a następnie do maja 2007 r. jako dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Od 2007 do 2010 r. pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Od czerwca 2010 jest prezesem Zarządu Wojewódzkiego PSL w Lublinie. W 2010 r. został wybrany na stanowisko Marszałka Województwa Lubelskiego. Od lipca 2014 r. sprawuje funkcję Posła do Parlamentu Europejskiego, gdzie zasiada w Komisjach ds. Rozwoju Regionalnego, Komisji ds. Zatrudnienia i Spraw Społecznych oraz Komisji Ochrony Środowiska naturalnego, zdrowia publicznego i bezpieczeństwa żywności.