Łukasz Prażmo

Category
Panel I

Łukasz Prażmo

Prezes zarządu GIS-Expert sp. z o.o.

Posiada 10-letnie doświadczenie w branży Systemów Informacji Przestrzennej (GIS) ? w szczególności w realizacji projektów związanych z analizą danych przestrzennych i udostępnianiem ich w Internecie. Autor kilkudziesięciu wystąpień i artykułów nt. GIS w prasie branżowej. Obecnie zajmuje się kierowaniem projektami realizowanymi przez firmę GIS-Expert.