Marek Musiej

Category
Panel III

Marek Musiej

Kierownik Oddziału Oceny Projektów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)