Marta Korona

Category
Panel I

Marta Korona

Kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Kastratu i Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w Zamościu

Absolwentka Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie ? 2004? (szacowanie nieruchomości i kataster) oraz 2006? (geodezja inżynieryjno-przemysłowa). Swoje doświadczenie praktyczne zdobywała od 2000r. w prywatnych przedsiębiorstwach geodezyjnych oraz w urzędzie Starostwa Powiatowego w Zamościu od 2009r. na stanowisku inspektora d.s. kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz zastępcy kierownika wydziału.

Obecnie kierownik Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Zamościu, pełni funkcje: geodety powiatowego, kierownika ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz przewodniczącej narady koordynacyjnej. Realizuje za pomocą wydziału zadania starosty wynikające z ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.