Paweł Pikula

Category
Panel I

Paweł Pikula

Starosta Lubelski

 

Urodzony w 1960 r. Ukończył studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, następnie studia podyplomowe na Politechnice Lubelskiej o specjalności ?Informatyka w zarządzaniu? oraz w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie na kierunku Menedżer Administracji Publicznej. Zdał także egzamin państwowy na Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Od 1992 r. był zastępcą Burmistrza Miasta Bychawa, a od 1998 r. Wicestarostą Lubelskim. W 2001 r. objął stanowisko Starosty Lubelskiego i pełni ją nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Od czterech kadencji jest radnym Powiatu Lubelskiego, Przewodniczącym Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach  oraz członkiem Zarządu Powiatu Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie. W 2007 roku wybrany został na stanowisko Przewodniczącego Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego.  Od 2008 r. jest Prezesem Zarządu stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Kraina wokół Lublina?.