Radosław Dudziński

Category
Otwierający Panel

Radosław Dudziński

Prezes Stowarzyszenia Dom Europy

 

Dyrektor Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie.
W latach 2012-2014 koordynator aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wcześniej kierownik projektów europejskich. Absolwent europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z ekonomiki i zarządzania firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie.