Tomasz Rymarczyk

Category
Otwierający Panel

Tomasz Rymarczyk

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego Netrix S.A., Dziekan Wydziału Nauk Technicznych Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania, prowadzenia projektów informatycznych, badawczych i systemów ERP. Organizator i aktywny uczestnik seminariów i konferencji naukowych. W ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych rozwija zagadnienia zastosowania tomografii przemysłowej i medycznej. Ekspert NCBR, PARP, RPO, członek KIS przy Ministerstwie Rozwoju. Członek międzynarodowego komitetu programowego ?International Academy, Research, and Industry Association?, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Tomografii Procesowej. Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, monografii i książek. Recenzent w międzynarodowych czasopismach naukowych.